Logowanie
Nazwa użytkownika:   Hasło:   Zapamiętaj mnie

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
nonline
PostNapisane: 2013-08-17, 19:03 
Offline
VOLVO
VOLVO
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22.07.2012, 17:44
Posty: 2956
Lokalizacja: SKC/WRO
Płeć: Mężczyzna
Imię: M
VOLVO: V70 II BF / Citroen XM MK2
Silnik: 2.4 Bifuel / PRV 3.0V6
KW/KM/NM: 140KM / 170KM
Rok: 2001
Był na spocie: 2
Średnie spalanie: 10 / 14
Off Topic
Napisane przez: Tomasz Parol

Kontakt: tomekparol@yahoo.pl
Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl


Źródło: http://3obieg.pl/mandat-podetrzyj-sie-wezwaniem

W moim artykule pt. “Jak nie płacić mandatów” (link na dole tekstu) przedstawiłem swoje rozważania jak korzystać z naszych praw, jako właścicieli pojazdów i użytkowników dróg, w przypadku otrzymania od Straży Miejskiej wezwania do zapłaty grzywny za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez radar, za zarejestrowane wtargnięcie na skrzyżowanie przy czerwonym świetle lub niewłaściwe parkowanie. Po tekści tym, który miał przede wszystkim publicystyczny i poradnikowy charakter przez moją skrzynkę mailową przetoczyła się burza. Zostałem zasypany prośbami o poradę prawną w konkretnych sytuacjach i na konkretnych dokumentach. Nie chcąc być niegrzeczny, starałem się odpisać każdemu, choć między Bogiem a prawdą w zasadzie, jako prawnik, powinienem brać pieniądze za konsultacje. Ale niech tam, przynajmniej te kilkadziesiąt listów dało mi materiał do wgłębienia się w temat na tyle, że dziś mogę z pełnym przekonaniem opublikować prawną analizę kwestii wezwań do zapłaty grzywny za wykroczenie drogowe, lub wskazania winnego dokonania wykroczenia, której konkluzją – przy pełnej odpowiedzialności za słowo – jest tytuł niniejszego artykułu. Drogi Czytelniku, poniższy tekst pozwoli Ci uniknąć w większości przypadków zapłacenia mandatu, umówmy się więc, że jeśli ta moja gratisowa porada Ci pomoże, to się kiedyś zrewanżujesz i wesprzesz co łaska portal 3obieg.pl, który prowadzę wraz z grupą zapaleńców – nr konta bankowego znajdziesz na stronie głównej w prawej kolumnie.

Wszystkich zainteresowanych szczegółową acz długą wykładnią prawną namawiam do przeczytania wszystkiego poniżej, tych szukających prostego i skutecznego rozwiązania zapraszam od razu do ostatniego akapitu.


Właściciel pojazdu otrzymujący wezwanie od Straży Miejskiej lub z Głownego Inspektoratu Transportu Drogowego informujące, że oto na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym w trybie art 54 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia są prowadzone czynności wyjaśniające dotyczące wykroczenia ujawnionego albo urządzeniem rejestrującym (radarem) które zarejestrowało przekroczenie ograniczenia prędkości lub wjechanie na czerwonym świetle, albo polegającego na niewłaściwym parkowaniu są zgodnie z treścią takiego dokumentu stawiani przed pozornie trudnym wyborem:A – złożyć oświadczenie, że to on prowadził pojazd, więc zgadza się na mandat i przyjęcie punktów karnych,

B – wskazać dane kierującego autem, jeśli to nie właściciel pojazdu popełnił wykroczenie. To wobec osoby wskazanej będzie dalej prowadzone postępowanie,

C – nie przyznać się do winy, ale nie wskazywać też sprawcy wykroczenia. To z kolei stanowi zgodnie z pouczeniem ma stanowić wykroczenie z art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń i skutkuje nałożeniem mandatu na właściciela pojazdu, ale bez punktów karnych (bo nie jest to wykroczenie drogowe).

D – nie dokonać żadnej z tych czynności, ale wtedy ma rzekomy obowiązek pojawić się osobiście w siedzibie SM lub GITD w wyznaczonym terminie, celem zapoznania się ze zdjęciem i złożenia zeznań. Niestawienie się w charakterze świadka w ustalonym terminie rzekomo skutkuje grzywną porządkową (najpierw 250, potem 500 zł) a nawet doprowadzeniem.Ten wybór jest pozorny, a obowiązki rzekome, bo choć zgodny z pouczeniem umieszczonym w wezwaniu podpisanym imiennie i podstęplowanym pieczątką urzędową to jednak narzucany przez organy z tak rażącym naruszeniem prawa i w sposób ewidentnie wprowadzający adresata w błąd, że zwalnia adresatów pisma z obowiązku reagowania w jakikolwiek sposób na to wezwanie i płacenia jakiejkolwiek grzywny, a osoby które faktycznie dokonały wykroczenia drogowego mogą czuć się de facto bezkarne.By przejść do szczegółów proszę zapoznać się z załączonym przykładem wezwania, którego autorem jest akurat Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ale te od Straży Miejskiej w niczym nie są lepsze, a często gorsze. Analiza tego dokumentu posłuży jako dowód, że faktycznie, w przypadku otrzymania podobnego wezwania w 90% sytuacji będziecie mogli go wykorzystać jako podcierkę gdy zabraknie papieru toaletowego, rzecz jasna po uprzednim zmiętoszeniu, bo co prawda twardy i niewygodny, ale jeszcze mniej się nadaje jako dokument urzędowy, gdyż nie wywołuje, bo nie może, żadnych skutków prawnych. W szczególności nie nakłada na obywatela żądnych obowiązków oraz nie jest podstawą do zapłaty przez niego jakiejkolwiek grzywny czy mandatu. Ba, można powiedzieć, że jego wysłanie przez organ raz na zawsze pozbawia go możliwości wyjaśnienia czegokolwiek w kwestii danego wykroczenia oraz uniemożliwia ukaranie jakiegokolwiek sprawcy, urzędnika co go podpisał naraża co najmniej na odpowiedzialność dyscyplinarną, a w przypadku poboru grzywny (opłaty za mandat) naraża organ prowadzący postępowanie na wypłatę odszkodowania.


Pierwsza wpadka

Już po wstępnej analizie opublikowanego wyżej dokumentu (zawierającego jeszcze szczegółówe szablony do wypełnienia, o czym później) rzuca nam się w oczy manipulacja, jaką organ dokonuje względem wezwanego, co w tej sytuacji należy uważać za wprowadzenie w błąd celem uzyskania korzyści majątkowych przez budżet GITD, co nosi znamiona oszustwa.Otóż to, że się nie wie lub nie pamięta kto kierował pojazdem w danym dniu o danej godzinie w danym miejscu nie oznacza jeszcze, że popełniamy wykroczenie, które skutkuje mandatem karnym, który mamy obowiązek przyjąć albo odmówić jego przyjęcia, narażając się w tym drugim przypadku na proces sądowy.Otóż, zgodnie z Art. 1. § 2. Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114) Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.Nie można przypisać winy wezwanemu, tylko dlatego, że nie wie lub nie pamięta kto wtedy jechał jego samochodem. Zwłaszcza, że wezwania przychodzą zazwyczaj kilka miesięcy później i gdy dotyczą trasy typowej, którą często pokonują użytkownicy, samochód jest osobowy często używany przez kilku domowników lub osoby z firmy. Tylko bowiem w przypadku samochodów ciężarowych istnieje obowiązek przechowywania imiennych rejestratorów (tacho) dotyczących danego pojazdu, pomagających właścicielowi w ustaleniu sprawcy.Ani właściciel samochodu prywatnego nie ma obowiązku prowadzenia rejestru kto kiedy kierował pojazdem, ani nawet firma tego nie musi robić jeśli chodzi o użyczanie osobowych samochodów służbowych. Mało tego, właściciel nie powinien się tego domyślać, domniemywać i powinien liczyć się z zawodnością pamięci by nie narazić się na odpowiedzialność karną z artykułu 234 kodeksu karnego za fałszywe oskarżenie, o czym też przypomina pkt 8. pouczenia w ww. dokumencie.

Ba, nawet jeśli dokładnie pamięta komu pożyczył samochód musi uważać, by nie wpakować się w odpowiedzialność karną, tak jak jedna kobieta, która podała córkę jako kierującą, której pożyczyła samochód ale nie wiedziała, że podczas wykroczenia kierował jej chłopak. Organ zweryfikował oświadczenie właścicielki ze zdjęciem i stwierdzając, że widnieje na nim mężczyzna a nie kobieta przekazał sprawę prokuraturze, która postawiła ją w stan oskarżenia. Gdy organ wzywa obywatela by udzielił informacji zgodnie z art 78 ust. 4 i 5 prawa o ruchu drogowym nie dając mu narzędzi do dokonania wiążących ustaleń gdyż nie załącza zdjęcia, z powodu braku podstawy prawnej – co nie jest wszak winą właściciela pojazdu – a jest jedynym umocowanym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, co wyklucza prowadzenia dochodzenia prywatnego przez właściciela nie może właściciela obarczyć w żaden sposób winą umyślną lub nie umyślną, która powodowałaby zaistnienie wykroczenia karanego mandatem (grzywną).

Ktoś powie: właściciel nie pamietał, więc wina nieumyślna, a art. 5 KW stanowiWykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne.Tyle, że za nim mamy definicje Art. 6.

§ 1. Wykroczenie umyślne zachodzi wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość je-go popełnienia na to się godzi. - nie zachodzi bo chętnie by wskazał ale nie wie lub nie pamięta.
§ 2. Wykroczenie nieumyślne zachodzi, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. - właściciel nie mógł przewidzieć wezwania w danej sprawie jeśli nie jechał sam i mu nie mrygnęło i nie mógł przewidzieć, że nie będzie czegoś wiedział lub czegoś pamiętał co uniemożliwi wskazanie sprawcy.Czysta paranoja.Przyglądając się przepisom bystrzej, zauważymy, że istnieje art. 97 § 1 ko­dek­su po­stę­po­wa­nia w spra­wach o wy­kro­cze­niach w po­stę­po­wa­niu man­da­to­wym zgodnie z którym funk­cjo­na­riusz upraw­nio­ny do na­kła­da­nia grzyw­ny w dro­dze man­da­tu kar­ne­go może to zro­bić je­dy­nie gdy:

A. schwy­ta­no spraw­cę wy­kro­cze­nia na go­rą­cym uczyn­ku lub bez­po­śred­nio po po­peł­nie­niu wy­kro­cze­nia

lub

B. stwier­dzi po­peł­nie­nie wy­kro­cze­nia na­ocz­nie pod nie­obec­ność spraw­cy albo za po­mo­cą urzą­dze­nia po­mia­ro­we­go lub kon­tro­l­ne­go, a nie za­cho­dzi wąt­pli­wość co do osoby spraw­cy czynu…”.Proszę uprzejmie Szanownego Czytelnika, lub Strażnika Miejskiego albo Inspektora Drogowego o próbę podciągnięcia, któregoś z dwóch wymienionych przypadków pod sytuację niewskazania na piśmie pisanym w zaciszu domowycm lub pracy, lub na plaży albo na poczcie przez właściciela pojazdu osoby, która dokonała wykroczenia, gdyż to było dawno i nie pamięta, albo zwyczajnie nie wie bo jest firmą która leasinguje pojazd innej firmie zatrudniającej 100 pracowników, a sam nie ma przecież uprawnień do prowadzenia postepowania wyjaśniającego. A na dodatek nie może nawet zapoznać się ze zdjęciem, gdyż zgodnie z pkt. 9 pouczenia (patrz dokument) fotografię może obwiniony zobaczyć dopiero gdy sprawa będzie w sądzie. By była w sądzie musi odmówić przyjęcia mandatu. By odmówił musi być mandat wystawiony. By był wystawiony musi zaistnieć wykroczenie i być znany jego sprawca. By było wykroczenie i sprawca musi być wina. A cóż jest winny właściciel który bardzo chciałby wskazać ale nie wie lub nie pamięta, kto te 86 dni temu o 15.00 gdy on był w pracy na ul. Niepodległości 500 metrów od jego domu przejechał na czerwonym świetle: żona, córka, zięć, ojciec czy matka – a wszyscy ciągle korzystają z tego samochodu, nikt się nie przyznaje a fotki nie przysłano.Czyli by nie popełnić wykroczenia trzeba zaobaczyć zdjęcie, które może zobaczyć dopiero jako sprawca wykroczenia.Fajne?

Jeśli dodamy, że nawet sprawca umyślnego niewskazania musi zostać złapany na gorącym uczynku niewskazywania sprawcy lub bezpośrednio po niewskazywaniu (minuty, nie godziny, dni tygodnie) by funkcjonariusz mógł ukarać go mandatem – a w wezwaniu stoi wyraźnie “mandat” nie grzywna, albo musi stwierdzić niewskazywanie naocznie pod nieobecność sprawcy (to najłatwiej ;-) lub za pomocą jakiegoś urządzenia rejestrującego (pełna inwigilacja) to mamy sytuację urzędową lepszą niż Paragraf 22, a to jeszcze nie sedno sprawy.Aha, zapomniałbym: by był mandat nie może zachodzić wątpliwość co do sprawcy czyny. A co w przypadku gdy jest dwóch współwłaścicieli prywatnych samochodu nie posiadających wspólnej reprezentacji? Który z nich nie wskazał gdy nie wskazał żaden, wyznacza potencjalnego sprawcę organ poprzez wysłanie mu wezwania?To co czytacie, na razie to tylko zabawa pokazująca jak absurdalne i sprzeczne ze sobą są wymagania organu zawarte w jego wezwaniu. Już samo to stawia organ w fatalnej sytuacji procesowej, w przypadku gdyby doszło do sporu sądowego. O wiele ciekawsze i niosące większe konsekwencje prawne jest to co w wezwaniu nie otrzymamy.Brak zdjęciaNie otrzymamy fotografii gdyż organ prowadzący postępowanie nie ma podstawy prawnej do jej wysyłania. A organ działa inaczej niż obywatel. Obywatel może robić wszystko co nie jest zakazane, natomiast organ może podejmować tylko te działania do których został upoważniony przez określony przepis. Inaczej funkcjonariusz celny pod pretekstem jakiejś dowolnej kontroli mógłby nachodzić nas w nocy i pakować się pod kołdrę koło naszych żon.Najlepiej oddajmy w tej sprawie głos samemu Generalnemu Inspektoratowi Transportu Drogowego:Aktualnie brak jest podstaw prawnych zobowiązujących organ ścigania do wysyłania właścicielowi zdjęcia wykonanego przez urządzenie rejestrujące, które de facto jest częścią gromadzonego materiału dowodowego, a ponadto żadne przepisy nie nakładają obowiązku rejestrowania wizerunku kierującego pojazdem (gdyby taki przepis istniał, niemożliwym stałoby się egzekwowanie odpowiedzialności wobec motocyklistów).

Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, uchylono zapisy § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, który stanowił, że w przypadku stwierdzenia wykroczenia za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, rejestrującego obraz, funkcjonariusz, nakładając na sprawcę wykroczenia mandat karny zaoczny, może wysłać mu przesyłką poleconą odcinki „A”, „B” i „C” formularza, wraz z zarejestrowanym obrazem, po usunięciu z niego wizerunków innych osób niż sprawca zarejestrowanego wykroczenia.

Niezależnie od dotychczas stosowanej przez inne podmioty praktyki, organ prowadzący czynności w sprawie o wykroczenie (np. Straż Miejska, Główny Inspektorat Transportu Drogowego) w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wysyłania fotografii do uczestników postępowania przed zakończeniem prowadzonych przez ten organ czynności wyjaśniających. Należy przy tym podkreślić, że prawo wglądu do akt sprawy obwiniony nabywa dopiero w sądzie – z chwilą zawiadomienia go o terminie pierwszej rozprawy, zgodnie z art. 67 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 156 § 1-4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

http://www.kontrolapredkosci.gitd.gov.p ... ne-pytaniaMa to bardzo poważne konsekwencje, gdyż zgodnie z tą informacją ta Straż Miejska, która dalej wysyła fotografie, by sobie uprościć sprawę i by właściciel pojazdu wskazał czy to on jest na zdjęciu lub wskazał innego sprawcę nie tylko przekracza swoje ustawowe uprawnienia (czyli łamie prawo) ale też wymaga, by właściciel odnosił się do dokumentu (fotografi) dostarczonego mu bezprawnie, z którego nie można wywodzić żadnych skutków prawnych. Jest to nakłanianie do czynu bezprawnego, bo zapoznanie się z dokumentem przez osobę nieuprawnioną jest czynem bezprawnym pod groźbą nałożenia kary – jest to groźba bezprawna – co powoduje z automatu wadę oświadczenia woli wezwanego. Tego nie wolno robić. Zdjęcie przesłane przez organ nieprzestrzegający prawa jest ponadto wysoce podejrzane co do jego autentyczności, jeżeli funkcjonariusz łamie prawo, to równie dobrze mógł je sfałszować.Zgodnie z treścią artykułu 231 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze.Naszą reakcją w takim przypadku zamiast odpowiedzi, powinno być złożenie do prokuratury zawiadomienia o przestępstwie na funkcjonariusza który podpisał się pod wezwaniem do którego załączono zdjęcie. Prokuratura poprosi o akta sprawy i zamiast postępowania o wykroczenie przeciwko nam będzie postepowanie karne przeciwko strażnikowi miejskiemu i po temacie, bo 180 dni przedawnienia z pewnością minie.

GŁÓWNY ZARZUT: Brak pouczeniaOrgan prowadzący postępowanie wyjaśniające w sprawach wykroczeń drogowych działa na podstawie dwóch podstawowych aktów prawnych, na które zresztą się powołuje na wstępie ww. wezwania: Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniaOsoby, do których kierowane są wezwania, a więc właściciele pojazdów lub osoby wskazane przez właścicieli proszone są o określony typ reakcji, czyli wypełnianie deklaracji o których pisałem na początku. Organ w ten sposób realizuje uprawnienie wynikające z § 7. art 54 kpwsow. Spójrzmy na cały artykuł:Art. 54.

§ 1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie, Policja przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu i zakończyć w ciągu miesiąca.

§ 2. Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, zawiadamia się o tym ujawnionych pokrzywdzonych oraz osobę, o której mowa w art. 56a, wskazując przyczynę niewniesienia wniosku o ukaranie.

§ 3. Jeżeli okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, utrwalenie czynności wyjaśniających można ograniczyć do sporządzenia notatki urzędowej, zawierającej ustalenia niezbędne do sporządzenia wniosku o ukaranie. Notatka powinna zawierać wskazanie rodzaju czynności, czasu i miejsca oraz osób uczestniczących, a także krótki opis przebiegu czynności i podpis osoby, która sporządziła notatkę.

§ 4. Jeżeli okoliczności czynu budzą wątpliwości, dla realizacji celu określonego w § 1 można przeprowadzić odpowiedni dowód. Utrwalenie takiej czynności następuje w formie protokołu ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział w czynności.

§ 5. W stosunku do osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 74 § 3 i art. 308 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

§ 6. Należy niezwłocznie przesłuchać osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Osoba taka ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień oraz zgłosić wnioski dowodowe, o czym należy ją pouczyć. Przesłuchanie tej osoby zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania; przepis § 4 zdanie drugie stosuje się.

§ 7. Od przesłuchania osoby, o której mowa w § 6, można odstąpić, jeżeli byłoby ono połączone ze znacznymi trudnościami; osoba ta może nadesłać wyjaśnienia do właściwego organu w terminie 7 dni od odstąpienia od przesłuchania, o czym należy ją pouczyć. Odstąpienie od przesłuchania oraz pouczenie dokumentuje się notatką urzędową.To wezwanie, ta cała wysyłka wyjaśnień w formie deklaracji i korespondencja jest ralizacją § 7 ale jak czytamy dotyczy osoby podejrzanej (§6 i §5), która ma prawo odmówić złożenia zeznań oraz zgłosić wnioski dowodowe - o czym należy ją pouczyć.Takiego pouczenia jednak nie znajdziemy w żadnym z wezwań, także w tym opublikowanym wyżej. A jest to sprawa kluczowa bo to nie chodzi o jakieś tam wyjątkowe i nieistotne powody odmowy złożenia zeznań ale o te kluczowe w postępowaniu dotyczącym mandatów z radarów czy za parkowanie.Przyjrzyjmy się temu prawu które przed nami zatajono:

Art. 20 Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń stanowi:

§ 1. Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.
§ 2. Jeżeli obwiniony nie zna języka polskiego, wniosek o ukaranie oraz rozstrzy-gnięcia podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie ogłasza się lub doręcza obwinionemu wraz z tłumaczeniem.
§ 3. Do obwinionego stosuje się odpowiednio art. 74 § 1 i 2, art. 75, 76 i 175 Kodeksu postępowania karnego.O czym stanowi owy art 74 § 1 ?Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.!!!A więc nie mamy obowiązku ani przyznawać się w deklaracji, ani rozpoznawać się na zdjęciu (nawet jeżeli jesteśmy to MY) ani wyjaśniać że to nie MY wskazując innego sprawcę poprzez składanie oświadczenia woli.I o tym właśnie Straż Miejska oraz Głowny Inspektorat Transportu Drogowego “zapomina” nas pouczyć w wezwaniu, robiąc to z premedytacją gdyż w skutek takiego pouczenia sprawcy by się nie przyznawali, a przyznanie się jest najczęściej jedynym dowodem dzięki któremu sprawca zostaje ustalony i może być ukarany mandatem.Przyjrzyjmy się więc skutkom takiego zaniedbania organu w stosunku do podejrzanego o wykroczenie, od którego stara się wyłudzić oświadczenie woli o przyznaniu lub udzieleniu innej pomocy, nie pouczając go jednak o jego prawach.

Art. 8. Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń, zgodnie z którym jest zobowiązana działać Straż Miejska i GITD stanowi:W postępowaniu uregulowanym w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy art. 2, 4, 5, 7–9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego.I tu mamy ważną dla nas sankcję braku pouczenia:Art. 16 Kpk
§ 1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy.
§ 2. Organ prowadzący postępowanie powinien ponadto w miarę potrzeby udzielać uczestnikom postępowania informacji o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyraźnie takiego obowiązku nie stanowi. W razie braku takiego pouczenia, gdy w świetle oko-liczności sprawy było ono nieodzowne, albo mylnego pouczenia, stosuje się odpowiednio § 1.Ujemnym skutkiem procesowym jest m.in. przyznanie się do wykroczenia, otrzymanie mandatu, konieczność zapłacenia grzywny, odmowa przyjęcia mandatu i wytoczenie przeciwko nam sprawy sądowej o wykroczenie.PROSZĘ PAŃSTWA, ORGAN NIE POUCZAJĄC NAS W WEZWANIU PO PROSTU ŁAMIĄC PRAWO WYŁUDZA OD NAS PIENIĄDZE lub PAKUJE NAS W KŁOPOTLIWE POSTĘPOWANIE SĄDOWE MOGĄCE SKUTKOWAĆ JESZCZE WIĘKSZĄ GRZYWNĄ, bo oczywiście nikomu nigdy do tej pory nie przyszło do głowy by powołać się przed sądem na brak pouczenia.Pouczenia także nie było, ponieważ zatajono nasze prawa, by od nas wyłudzić masę kasy.

!!!!!

Zgodnie z nimi nie musimy w ogóle odpowiadać na wezwanie organu, odsyłać jakichkolwiek deklaracji lub współpracować w jakikolwiek sposób, ponieważ to organ prowadzi postępowanie wyjaśniające, to organ musi nam udowodnić, że to my popełniliśmy wykroczenie, że to MY jesteśmy na tej fotografi i że to MY zaparkowaliśmy pojazd w złym miejscu i dopiero gdy udowodni (czyli znajdzie kierującego) może nas obciążyć mandatem.Gwarantuje nam to 74 Kpk i art 42 Konstytucji RP.

No dobra, a co tak naprawdę z obowiązkiem wskazania sprawcy i stawiennictwieWprawdzie jak już wykazałem nie musimy nikogo wskazywać by oddalić od siebie podejrzenie ale ISTNIEJE TEŻ PRZEPIS, KTÓRY ZWALNIA NAS Z BEZPOŚREDNIO OBOWIÁZKU WSKAZANIA SPRAWCY GDY TO KTOS Z RODZINY!!!Art. 41§ 1. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia stanowi:
Przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, 178, 182, 183, 185–190, 191 § 1 i 2 oraz art. 192 Kodeksu postę-powania karnego.Idźmy jego śladem:Art. 182 Kpk
§ 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.
§ 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.
§ 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.A to oznacza, że możemy odmówić wskazywania osoby najbliższej, a że w tym zakresie także nie zostaliśmy pouczeni, a powinniśmy (patrz wyżej na art 16 § 2 Kpk) ta nasza odmowa wskazania, brak reakcji lub jakakolwiek reakcja nie może rodzić dla nas negatywnych skutków procesowych, czyli nie możemy zostać ukarani mandatem ani nie może przeciwko nam zostać skierowana sprawa do sądu za niewskazanie.
Mamy jeszcze we wspomnianym art. 41§ 1. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wytłuszczoną delegację ustawową do art 183 Kpk co załatwi nam ostatni problem obowiązku stawienia się osobistego w charakterze świadka.

Spójrzcie na załączony dokument jak Inspektorat nas straszy konsekwencjami wyrzucenia wezwania do kosza i nie przysłania deklaracji. W przypadku, gdy tego nie zrobimy i nie wyślemy żadnej deklaracji, nie przyznamy się, ale i nie wskażemy sprawcy, nie przyjmiemy mandatu ale i nie odmówimy jego przyjęcia, po prostu nie wykonamy żadnej akcji jesteśmy wzywani do osobistego stawiennictwa się (patrz str 1 dokumentu) celem złożenia wyjaśnień w charakterze świadka w terminie 7 dni (ale bywa i 14) w oznaczone miejsce. Często Straż Miejska dopisuje “celem zapoznania się z fotografią” lub “rozpoznania sprawcy na fotografi”.

Na pierwszej stronie mamy wezwanie do stawiennictwa, termin i adres, na drugiej w pkt. 7 pouczenia mamy sankcję opisującą co nam zrobią, jak zabulimy w sytuacji nie stawienia się w charakterze świadka z powołaniem Art. 49.§ 1. Kpwsow:Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie uprawnionego organu lub bez zezwolenia tego organu samowolnie wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem albo bez-podstawnie odmówił złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, można nałożyć karę porządkową do 250 złotych, a w razie po-nownego niezastosowania się do wezwania do 500 złotych.I znowu mamy przeciwko sobie kombinatorów i kłamczuszków, którzy przekombinowali.Organ nie zacytował bowiem całego przepisu. Przemilczany § 3. tegoż art 49 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia bowiem uzupełnia:

Nałożoną karę należy uchylić, jeżeli osoba ukarana w ciągu 7 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia jej postanowienia o nałożeniu kary porządkowej dostatecznie usprawiedliwi swoje niestawiennictwo, samowolne oddalenie się, odmowę złożenia zeznań albo wykonania innego obowiązku, o którym mowa w § 1 lub 2.A moglibyśmy odmówić przecież gdyby chodziło o kogoś z naszej rodziny, lecz przy wezwaniu na świadka nikt nas o tym nie pouczył.A w dodatku mamy wspomniany, wytłuszczony wcześniej Art. 183.§ 1. Kpk, który w zasadzie zamyka nam usta odnośnie zeznawania w charakterze świadka przy stawiennictwu osobistym i wskazywania innych osób na zdjęciach:Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.A przecież wskazanie nie tej osoby, pomyłka przy wykonywaniu obowiązku wskazania sprawcy (zdjęcia najczęściej nie są zbyt wyraźne) naraziłoby nas na odpowiedzialność karną za kierowanie fałszywego oskarżenia.Ale o tym przy wezwaniu na świadka też nas nikt nie pouczył. W ogóle nie pouczono nas o prawach świadka przy wezwaniu na świadka, co zwalnia nas z jakiegokolwiek obowiązku i terminów, bo przecież brak pouczenia nie może wywoływać dla nas negatywnych skutków procesowych. Nie mogą nas więc ukarać ani mandatem ani tym bardziej karą porządkową, lub zmusić do świadkowania w jakikolwiek inny sposób. Było minęło przepadło w tej sprawie.Możemy wziąć to wezwanie do ubikacji, chociaż ja bym na koniec zalecał zachować jako dowód przestępstwa urzędniczego – poświadczenie nieprawdy (brak pouczenia, niepełne przepisy) i próba doprowadzenia osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do przysługujacych mu praw. Każda próba nałożenia mandatu powinna zostać przekreślona złożeniem takiego zawiadomienia o przestępstwie danego funkcjonariusza, podpisanego pod wezwaniem.Jeśli chodzi o sankcje jest też stosowany odpowiednio Art. 20. § 2. Kpk (o czym nam mówił Art. 8. Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń):W razie rażącego naruszenia obowiązków procesowych przez oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze sąd zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego osoby, która dopuściła się uchybienia, żądając nadesłania w wyznaczonym, nie krótszym niż 14 dni, terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia; w stosunku do Policji oraz innych organów postępowania przygotowawczego uprawnienie takie przysługuje również prokuratorowi.A zatem przy takich oszustwach, braku pouczeń i manipulacjach w wezwaniach Strażnik Miejski lub Inspektor Transportu Drogowego, który kieruje sprawę do sądu naraża się co najmniej na postępowanie dyscyplinarne. Zwłaszcza, że każdy obywatel od którego próbuje się wyłudzić mandaty powinien wraz z zawiadomieniem do prokuratora przesłać wniosek do sądu w tej sprawie.Oczywiście dając do wiadomości funkcjonariuszowi i jego przełożonym.Zreasumujmy:NIE MA OBOWIĄZKU REAGOWAĆ NA WEZWANIA W SPRAWACH MANDATÓW I BRAK NASZEJ REAKCJI NIE MOŻE WYWOŁAĆ ŻĄDNYCH NEGATYWNYCH DAL NAS SKUTKÓW PROCESOWYCH W RODZAJU ZAPŁATA MANDATU, ZAPŁATA GRZYWANY, OBCIĄŻENIE KARĄ PORZĄDKOWĄ CZY SKIEROWANIE NAS NA DROGĘ SĄDOWĄ GDYŻ NIE ZOSTALIŚMY PRAWIDŁOWO POUCZENI O NASZYCH PRAWACH oraz z wielu innych wymieninych wzgledów.A jeśli już zapłaciłeś mandat, to masz prawo domagać się zwrotu pieniędzy, zadośćuczynienia oraz wymazania z rejestru, ponieważ ukarany zostałeś z rażącym naruszeniem prawa.Oszustów trzeba tępić, zwłaszcza gdy to urzednicy lub funkcjonariusze. Ciekawe ile milionów już od nas wyłudzili a ile zamierzali.No chyba, że wezwanie zawiera stosowne pouczenia i jakimś cudem unika wszystkich pułapek. W innej sytuacji są też właściciele i kierowcy zawodowi TiRów. No ale oni mają swoich świetnych prawników.ŁŁPs. Co do obowiązku donoszenia przez obywatela na innego obywatela w sprawie mandatów pod rygorem grzywny przypominam, że 23 lutego 2013 Prokurator Generalny Seremet zaskarżył ten przepis ustawy o prawie drogowym do Trybunału Konstytucyjnego.Zacytujmy go z rozmowy w TVN24 i skargi.

- Zasada domniemania niewinności na tym właśnie polega, że ten ciężar dowodzenia wykazywania komuś winy leży na oskarżycielu, nikt nie ma obowiązku dostarczania organom ścigania dowodów na własną winę.

- “W tej sytuacji ustawodawca, który pragnie wprowadzenia obowiązku denuncjacji do systemu prawa polskiego (…) powinien kierować się szczególną ostrożnością i umiarem” – napisał we wniosku do TK.

_________________
http://www.marcinmarkowski.com/

Odkoduję nr VIN (prawie) każdej Cytryny za jeden uśmiech.


Ostatnio edytowano 2013-08-29, 00:11 przez nonline, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PiterZ
PostNapisane: 2013-08-18, 15:25 
Offline
VOLV
VOLV
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 8.06.2009, 14:08
Posty: 788
Lokalizacja: Lublin
Płeć: Mężczyzna
VOLVO: 940 Krokodyl
Silnik: D24 TIC
Rok: 0
Był na spocie: 0
Przebieg: 0
Podrzucę post znajomemu prawnikowi.

Ostatnio wpadły mi w oko słowa szefa szwedzkiej drogówki (czy tam podobnej struktury zajmujacej się fotoradarami). W skrócie:

"Czerpanie dochodów z fotoradarów byłoby wypaczeniem idei ich stosowania"

Niejeden w wolskich urzędników uznałby ten cytat za herezję :lol:

_________________
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, ale w którą stronę?


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
agaj666
PostNapisane: 2013-08-18, 18:20 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2.03.2008, 16:23
Posty: 5550
Lokalizacja: Brwinów
Płeć: Mężczyzna
Imię: Andrzej
VOLVO: V 70
Silnik: 2500 TDi
KW/KM/NM: 140
Rok: 2000
Był na spocie: 66
Średnie spalanie: dostaje ile chce.
Przebieg: 666666666
Ciekaw jestem co Twój prawnik na to powie.

_________________
gsmwarszawa.pl
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Dar699
PostNapisane: 2013-08-18, 18:44 
Offline
VOLV
VOLV
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 1.08.2012, 13:00
Posty: 509
Lokalizacja: Rzepin
Płeć: Mężczyzna
Imię: Darek
VOLVO: s80
Silnik: 2.4
KW/KM/NM: 140
Rok: 2001
Był na spocie: 5
Średnie spalanie: 9,5
Przebieg: 228000
Coś w tym jest.Dostałem wezwanie od straży w maju,odłożyłem na półkę i leży.Mineły 3 miesiące i na razie brak reakcji ze strony wystawiającej pismo.W moim przypadku dostałem zdjęcie tyłu samochodu i jeszcze na blachach poprzedniego właściciela.Fotka z lutego doszła do mnie dopiero po przerejestrowaniu samochodu na mnie.

_________________
http://xt24.eu/sklep/volvoforum/


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
agaj666
PostNapisane: 2013-08-18, 18:56 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2.03.2008, 16:23
Posty: 5550
Lokalizacja: Brwinów
Płeć: Mężczyzna
Imię: Andrzej
VOLVO: V 70
Silnik: 2500 TDi
KW/KM/NM: 140
Rok: 2000
Był na spocie: 66
Średnie spalanie: dostaje ile chce.
Przebieg: 666666666
Dar699, ja też dostałem, tradycyjnie olałem pierwsze wezwanie do złożenia wyjaśnienia, kolejne i ... dostałem wyrok z sądu, że mam zapłacić + koszty sądowe :(
Nie olewaj, pisz odwołanie powołując się na tekst powyżej.

_________________
gsmwarszawa.pl
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
_NorberT_
PostNapisane: 2013-08-26, 15:30 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10.08.2008, 17:56
Posty: 1504
Lokalizacja: Koszalin/Poznań
Płeć: Mężczyzna
VOLVO: 850
Silnik: 2.5 10V
KW/KM/NM: 144 KM
Rok: 1995
Był na spocie: 0
Przebieg: 0
nonline, Wiesz może jak wygląda kwestia z malowanie aktywnych fotoradarów na żółto? Z tego co wiem miało być to w prowadzone wraz z rokiem 2013. Do dzisiaj widuje "załadowane" fotoradary w standardowym kolorze.

_________________
Kupię wiązkę od wzmacniacza do radia SC-900


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
piotras_sliwa
PostNapisane: 2013-08-27, 09:18 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele

Dołączył(a): 8.06.2011, 21:56
Posty: 1178
Lokalizacja: Wielkopolska- Zbąszyń / Leszno
Płeć: Mężczyzna
Imię: Piotr
VOLVO: Avensis T22, Zafira B
Silnik: 1.8 7A-FE LPG, 1.8 Z18XER
KW/KM/NM: 81/110/155 103/140/1
Rok: 1998
Był na spocie: 1
Średnie spalanie: 7/8,5 8/10
Przebieg: 225
_NorberT_, od 2013 mają być wszystkie nowo stawiane, a reszta niby do 2014 lub 2015r.

_________________
Są rzeczy ważne, ważniejsze i...robota ;)


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
schira
PostNapisane: 2013-08-27, 19:56 
Offline
Miss Volvo
Miss Volvo
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31.07.2012, 18:41
Posty: 726
Lokalizacja: LDZ
Płeć: Kobieta
VOLVO: 940
Silnik: 2,5 TD
Rok: 1991
Był na spocie: 0
Średnie spalanie: adekwatne do kultury jazdy
Przebieg: 0
No cóż... widzę, że znafffca znowu sieje wieści skopiowane żywcem z internetu, nie wpisując na wstępie że tekst nie jest jego. PRAWA AUTORSKIE SIĘ KŁANIAJĄ!!!!!!!! Ktoś tutaj znowu zapomniał ugryźć się w język. Chyba podeślę linka do tego forum, temat może być jeszcze ciekawszy Myślę, że pan Tomasz Parol nawet nie wie, że w rzeczywistości nazywa się Marcin Markiewicz. Chyba się trochę zdziwi... :? Szkoda, że kolega w monologu troszkę się rozmija z prawdą, ale widać nie wszyscy wychwytują błędy. Nie ma to jak za pomocą Ctrl+C i Ctrl+V wkleić tekst nie wczytując się w nią zbytnio.


Ponieważ kończy się czas urlopowy i wielu kierowców dostaje zdjęcia z wakacji, kopiuję poniżej opinię prawną prof. zw. dr hab. Artura Mezgelewskiego:
Opinia prawna
dotycząca uprawnień straży gminnych (miejskich) do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość (fotoradarów)Pytania do opinii:

1) Jakie instytucje są uprawnione do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących w ramach kontroli ruchu drogowego?

2) Jakie uprawnienia w powyższym zakresie posiadają strażnicy gminni (miejscy)?

1. Definicja oraz klasyfikacja urządzenie rejestrujących

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) definiuje, iż urządzeniem rejestrującym jest urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami (art. 2 pkt 59). Cechą istotną takich urządzeń jest jednoczesne pełnienie dwóch funkcji:

ujawniania naruszeń w ruchu drogowym,
rejestrowania ujawnionych naruszeń.

Ustawa klasyfikuje urządzenia rejestrujące na

stacjonarne,
przenośne (mobilne),
zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym.

Urządzenia stacjonarne montowane są na masztach, natomiast fotoradary przenośne instalowane są na trójnogach lub w kontenerach. Urządzenia stacjonarne i przenośne nie różnią się zatem między sobą zasadą działania, lecz sposobem ich zamontowania (umocowania). Urządzenia rejestrujące zamontowane na masztach o konstrukcji stałej mają charakter urządzeń stacjonarnych natomiast te same urządzenia umieszczane w kontenerach, na trójnogach mają charakter urządzeń przenośnych.

2. Wykładnia językowa (gramatyczna)

Dokonując wykładni językowej przepisów normujących uprawnienia straży gminnych do stosowania w ramach kontroli ruchu drogowego urządzeń rejestrujących prędkość pojazdów, przywołać należy następujące dyrektywy tej wykładni:

a) od znaczenia literalnego tekstu ustawy można odstąpić jedynie wówczas, gdy znaczenie to prowadzi do absurdalnych wniosków;

b) należy ustalać znaczenie przepisów prawnych w taki sposób, by żadne fragmenty nie okazały się zbędne, a jednocześnie aby wszystkie teksty odnoszące się do określonego przedmiotu, stanowiły wzajemnie uzupełniającą się całość.

Do uprawnień straży gminnych w zakresie korzystania z urządzeń rejestrujących bezpośrednio odnoszą się dwa teksty ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

art. 129b ust 3 pkt 3,
art. 129b ust. 4.

Teksty te należy zatem interpretować ściśle według znaczenia literalnego oraz w sposób określony w punkcie b. Pierwszy z powołanych przypisów brzmi:

„W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do (…) używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu”.

Natomiast drugi z powołanych przepisów brzmi:

„Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji”.

Podstawowym zadaniem interpretatora powyższych przepisów jest ustalenie znaczenia słów „urządzenia rejestrujące” użytych w art. 129b ust 3 pkt 3, a przede wszystkim:

czy chodzi tutaj jedynie o ogólne wskazanie przyznanego uprawnienia,
czy też chodzi tu o wszystkie typy urządzeń rejestrujących (stacjonarne, przenośne zainstalowane w pojazdach)?

Zauważyć przede wszystkim należy, iż w analizowanym zdaniu nie użyto kwantyfikatora „wszystkie”. Ustawodawca nie określił w tym zdaniu w sposób jednoznaczny i wyraźny, że strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do „używania wszystkich urządzeń rejestrujących”. Zauważyć też należy, iż jeśliby komentowane określenie miało obejmować wszystkie rodzaje urządzeń rejestrujących, to przepis art. 129b ust 4 utraciłby jakikolwiek sens. Po cóż bowiem ustawodawca miałby przyznawać strażnikom miejskim uprawnienie do kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących, skoro już wcześniej (tzn. w art. 129b ust 3 pkt 3) upoważnił tychże strażników do używania WSZYSTKICH wszystkich urządzeń rejestrujących?

Wykładnia gramatyczna powyższych tekstów prowadzi zatem do stwierdzenia, iż strażnicy gminni są upoważnieni jedynie do używania urządzeń rejestrujących przenośnych oraz zainstalowanych w pojeździe lub na statku powietrznym. Nie są natomiast uprawnieni do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

Zabieg redakcyjny polegający na ogólnym przyznaniu uprawnienia, a następnie uszczegółowieniu tegoż uprawnienia jest często stosowany przy konstruowaniu tekstów prawnych. Przykładów stosowania tego rodzaju zabiegu jest bez liku. W ustawie prawo o ruchu drogowym został on zastosowany wielokrotnie.

Przykład:

Art. 129b ust. 1 stanowi:

„Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich)”.

W powyższym zdaniu strażnikom gminnym (miejskim) przyznane zostało ogólne uprawnienie do dokonywania kontroli ruchu drogowego. Ze zdania tego nie można jednak wywodzić wniosku, że strażnicy ci posiadają kompetencje do kontroli ruchu drogowego w pełnym zakresie, gdyż w dalszym przepisach ustawy uprawnienie to zostało przez ustawodawcę w znacznym stopniu ograniczone. I tak:

a) kontrola ta w stosunku do kierujących pojazdami może być wykonywana JEDYNIE w przypadkach:

- niestosowania się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,

- naruszania przepisów ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego (art. 129b ust. 2 pkt 1);

b) w odniesieniu do pozostałych uczestników ruchu uprawnienie to ograniczone zostało do:

- uczestników naruszających przepisy dotyczące zatrzymania lub postoju pojazdów,

- ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

- ruchu pieszych (art. 129b ust. 2 pkt 2).

c) kontrolę ruchu drogowego może być przez strażników wykonywana jedynie w miejscach oznakowanych znakiem D-51 oraz w miejscu i czasie uzgodnionym z właściwym komendantem Policji (art. 129b ust. 4);

d) kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać jedynie ci strażnicy, którzy posiadają imienne upoważnienie wydane przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji (art. 129e ust. 1);

e) uprawnienie do nakładania grzywien w trybie mandatów karnych za wykroczenia ujawnione w ramach przeprowadzanej kontroli ruchu drogowego posiadają jedynie ci strażnicy, którzy legitymują się pisemnym upoważnieniem, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.).

3. Wykładnia systemowa

Przepisy ograniczające uprawnienia strażników gminnych (miejskich) do stosowania jedynie przenośnych oraz zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących nie zostały umieszczone w ustawie przypadkowo, lecz wynikają z racjonalnego działania ustawodawcy. Do ujawnianie bowiem za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego powołany został wyspecjalizowany organ – Inspekcja Transportu Drogowego (art. 129g ust. 1). W strukturach tejże inspekcji utworzone zostało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), które zajmuje się instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym oraz ujawnianiem naruszeń przepisów ruchu drogowego zarejestrowanych tymi urządzeniami.

Straże gminie (miejskie) nie zostały uwzględnione jako elementy tego systemu.

4. Wykładnia celowościowa i historyczna

Bieżąca treść art. 129b – normującego uprawnienia strażników gminnyhc do kontroli ruchu drogowego ukształtowana została nowelą z dnia z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 225, poz. 1466). Nowelizacja dokonana została z powodu uchylenia przez Trybunał Konstytucyjny z dnia 22 marca 2007 r.( sygn. akt U 1/07) przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego – normującego uprawnienia strażników miejskich. W wyroku tym Trybunał stwierdził, iż regulacje kodeksu drogowego poświęcone uprawnieniom strażników są zbyt lakoniczne. Z tego też powodu nowelizacja przepisów kodeksu drogowego jaka dokonana została w 2010 r. miała na celu ustalenie zakresu uprawnień strażników w sposób precyzyjny i skorelowany z uprawnieniami innych organów kontroli ruchu drogowego, w tym w szczególności z uprawnieniami Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Wnioski

W świetle obowiązującego prawa jedyną instytucją uprawnioną do ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących jest Inspekcja Transportu Drogowego.

Przepisy prawa o ruchu drogowym precyzyjnie określają zakres danych rejestrowanych przez ITD przy użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz określają warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych.

Strażnicy gminni uprawnieni są do dokonywania kontroli ruchu drogowego jedynie przy użyciu urządzeń rejestrujących przenośnych oraz zainstalowanych w pojeździe. Wynika to jasno z literalnej wykładni przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca nie uchwalił też żadnych przepisów określających warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania danych przez straże gminne na nośnikach stacjonarnych urządzeń rejestrujących, zaś analogiczne przepisy odnoszące się do Inspekcji Transportu Drogowego nie mają zastosowania do działalności straży gminnych (miejskich).

Prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski

kierownik Katedry Prawa Komunikacyjnego

na Uniwersytecie Opolskim


Z własnego doświadczenia chciałabym poinformować, iż Straż Miejska znając przepisy wysyłając fotki z wakacji niekoniecznie załączają wszystkie niezbędne dokumenty. Po otrzymaniu zdjęć z tego sezonu i poparciu swojej odpowiedzi i odmowy przyjęcia mandatu argumentując to przepisami załączonymi powyżej, SM sobie odpuszcza.

Wiem, że niektórzy się odwołują i sprawa kończy się w sądzie, ale to nic strasznego, ponieważ od wszystkiego można się odwołać do wyższej instancji, natomiast jeśli sprawa trafia do SN, to Straż Miejska już sobie temat odpuszcza, ponieważ wiedzą że nie działają zgodnie z prawem.


Jest jeszcze jedna opcja pozbycia się mandatu z fotoradaru, podając namiary na kogoś kto nie jest obywatelem naszego kraju i nie jest tu zameldowany. Zdjęć i mandatów poza granice Polski nie wysyłają i sprawa jest umorzona.

W odniesieniu do malowania fotoradarów na żółto, to zawsze się tłumaczą, że jest tych urządzeń zbyt wiele i zabrakło im czasu, ludzi i farby.
To w jaki nagminnie sposób jak działa SM ślizgając się na granicach prawa (czasem je nawet łamiąc) - przykład: https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q80/s720x720/1173864_10200963555748710_2085196508_n.jpg ... można pisać książki, ważne jest jak nie dać sobie wejść na głowę.


Pozdrawiam
Schira


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
nonline
PostNapisane: 2013-08-29, 00:03 
Offline
VOLVO
VOLVO
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22.07.2012, 17:44
Posty: 2956
Lokalizacja: SKC/WRO
Płeć: Mężczyzna
Imię: M
VOLVO: V70 II BF / Citroen XM MK2
Silnik: 2.4 Bifuel / PRV 3.0V6
KW/KM/NM: 140KM / 170KM
Rok: 2001
Był na spocie: 2
Średnie spalanie: 10 / 14
Czytaj ze zrozumieniem, jest link do źródła, jest autor tekstu. Żenada. Żeby gawiedź miała mniej klikania to ta robi problem. Podsyłaj sobie gdzie chcesz, najlepiej do NASA.

_________________
http://www.marcinmarkowski.com/

Odkoduję nr VIN (prawie) każdej Cytryny za jeden uśmiech.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
schira
PostNapisane: 2013-08-29, 13:57 
Offline
Miss Volvo
Miss Volvo
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31.07.2012, 18:41
Posty: 726
Lokalizacja: LDZ
Płeć: Kobieta
VOLVO: 940
Silnik: 2,5 TD
Rok: 1991
Był na spocie: 0
Średnie spalanie: adekwatne do kultury jazdy
Przebieg: 0
nonline, a czy na wstępie napisałeś, że tekst nie jest Twój? NIE!!! Nigdzie nie ma sprostowania, że nie jesteś p. Tomaszem Parolem. Zanim zaczniesz cokolwiek wklejać to przemyśl jak to zrobić, a dopiero wtedy kopiuj.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
agaj666
PostNapisane: 2013-08-29, 14:17 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2.03.2008, 16:23
Posty: 5550
Lokalizacja: Brwinów
Płeć: Mężczyzna
Imię: Andrzej
VOLVO: V 70
Silnik: 2500 TDi
KW/KM/NM: 140
Rok: 2000
Był na spocie: 66
Średnie spalanie: dostaje ile chce.
Przebieg: 666666666
nonline napisał...
"W moim artykule pt. “Jak nie płacić mandatów” (link na dole tekstu)" i dla mnie jest jasne, że nonline nie jest autorem tekstu lecz wskazany przez niego w linku człowiek.
I mogę to napisać jeszcze większymi literami tylko po co?

_________________
gsmwarszawa.pl
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
schira
PostNapisane: 2013-08-29, 14:57 
Offline
Miss Volvo
Miss Volvo
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31.07.2012, 18:41
Posty: 726
Lokalizacja: LDZ
Płeć: Kobieta
VOLVO: 940
Silnik: 2,5 TD
Rok: 1991
Był na spocie: 0
Średnie spalanie: adekwatne do kultury jazdy
Przebieg: 0
Bardzo ciekawe, ponieważ znaffca edytował tekst i dopisał to i owo już po mojej interwencji, mam odpowiedź od pana Tomasza: "Oczywiście to nieuczciwe. Może każdy kopiować i powielać ale niech do cholery poda autora i źródło. Pozdrawiam"

MAM PISAĆ DUŻYMI LITERAMI????????? :?


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
BooF
 Tytuł:
PostNapisane: 2013-08-29, 14:59 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10.03.2012, 16:04
Posty: 2433
Lokalizacja: EPWA/EPWR
Płeć: Mężczyzna
Imię: Er
VOLVO: S60
Silnik: utylizator paliwa z suszarką
KW/KM/NM: na dziś wystarczy ;)
Był na spocie: 62
Średnie spalanie: 10.56 na zgaszonym
Przebieg: 123456789
agaj666, a czy znasz personalia osoby przedstawiającej się nickiem "nonline"?
Więc raczej nie możesz jednoznacznie stwierdzić czy jest rzeczywistym autorem skopiowanego tekstu czy też nie jest.

_________________
... a gdy nie odpali, polecam https://www.youtube.com/watch?v=PiKW2RyxlD4
960 vel Badziewie 8-)
S60 (Daily) vel Krecik :> https://www.youtube.com/watch?v=3WhIp6rO_CU


Ostatnio edytowano 2013-08-29, 15:01 przez BooF, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
agaj666
PostNapisane: 2013-08-29, 15:01 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2.03.2008, 16:23
Posty: 5550
Lokalizacja: Brwinów
Płeć: Mężczyzna
Imię: Andrzej
VOLVO: V 70
Silnik: 2500 TDi
KW/KM/NM: 140
Rok: 2000
Był na spocie: 66
Średnie spalanie: dostaje ile chce.
Przebieg: 666666666
Post był edytowany ale to "W moim artykule pt. “Jak nie płacić mandatów” (link na dole tekstu)" było od początku.

_________________
gsmwarszawa.pl
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
BooF
PostNapisane: 2013-08-29, 15:06 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10.03.2012, 16:04
Posty: 2433
Lokalizacja: EPWA/EPWR
Płeć: Mężczyzna
Imię: Er
VOLVO: S60
Silnik: utylizator paliwa z suszarką
KW/KM/NM: na dziś wystarczy ;)
Był na spocie: 62
Średnie spalanie: 10.56 na zgaszonym
Przebieg: 123456789
Szanujmy po prostu prawa autorskie, o nic więcej nie chodzi.

_________________
... a gdy nie odpali, polecam https://www.youtube.com/watch?v=PiKW2RyxlD4
960 vel Badziewie 8-)
S60 (Daily) vel Krecik :> https://www.youtube.com/watch?v=3WhIp6rO_CU


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Adam_2K
PostNapisane: 2013-08-29, 15:10 
Offline
VO
VO
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 21.01.2013, 20:17
Posty: 187
Lokalizacja: Łódź
Płeć: Mężczyzna
Imię: Adam
VOLVO: S80 II AWD SUMMUM
Silnik: B6324S
KW/KM/NM: 175/238/320
Rok: 2007
Był na spocie: 0
Średnie spalanie: 12-20/100km (LPG)
Przebieg: 190000
Nie wiem dlaczego tak się rzuciliście na schirę... nonline zrobił błąd pisząc "W moim artykule..." i tyle.

_________________
Always Look On The Bright Side Of Life...


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
radi107
PostNapisane: 2013-08-29, 15:16 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11.01.2011, 21:28
Posty: 1111
Lokalizacja: Trzemeszno
Płeć: Mężczyzna
Imię: Radek
VOLVO: Citroen C5
Silnik: B5202S
KW/KM/NM: 126KM + LPG
Rok: 1996
Był na spocie: 14
Średnie spalanie: 9-11 Pb 11-12 LPG
Przebieg: 368000
Dokładnie tytuł mówi sam za siebie ,że założyciel tematu jest autorem tekstu.
.
Lecz nim nie jest

_________________
:loss:


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
nonline
PostNapisane: 2013-08-29, 15:17 
Offline
VOLVO
VOLVO
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22.07.2012, 17:44
Posty: 2956
Lokalizacja: SKC/WRO
Płeć: Mężczyzna
Imię: M
VOLVO: V70 II BF / Citroen XM MK2
Silnik: 2.4 Bifuel / PRV 3.0V6
KW/KM/NM: 140KM / 170KM
Rok: 2001
Był na spocie: 2
Średnie spalanie: 10 / 14
Na samym dole był AUTOR, jego dane, link do oryginału. Szira szuka zaczepki, nie będę kopał się z koniem i mam to gdzieś.
Agaj666, daj sobie spokój bo to jakby się głuchy ze ślepym przez ścianę dogadywali, nie wymagaj w dzisiejszych czasach elementarnej logiki.

_________________
http://www.marcinmarkowski.com/

Odkoduję nr VIN (prawie) każdej Cytryny za jeden uśmiech.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
agaj666
PostNapisane: 2013-08-29, 15:18 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2.03.2008, 16:23
Posty: 5550
Lokalizacja: Brwinów
Płeć: Mężczyzna
Imię: Andrzej
VOLVO: V 70
Silnik: 2500 TDi
KW/KM/NM: 140
Rok: 2000
Był na spocie: 66
Średnie spalanie: dostaje ile chce.
Przebieg: 666666666
No właśnie. Tu były jak najbardziej poszanowane, bo link do oryginału był.

_________________
gsmwarszawa.pl
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
schira
PostNapisane: 2013-08-29, 15:20 
Offline
Miss Volvo
Miss Volvo
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31.07.2012, 18:41
Posty: 726
Lokalizacja: LDZ
Płeć: Kobieta
VOLVO: 940
Silnik: 2,5 TD
Rok: 1991
Był na spocie: 0
Średnie spalanie: adekwatne do kultury jazdy
Przebieg: 0
Adam_2K napisał(a):
Nie wiem dlaczego tak się rzuciliście na schirę... nonline zrobił błąd pisząc "W moim artykule..." i tyle.


Dokładnie tak, ale nie każdy to rozumie.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
nonline
PostNapisane: 2013-08-29, 15:21 
Offline
VOLVO
VOLVO
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22.07.2012, 17:44
Posty: 2956
Lokalizacja: SKC/WRO
Płeć: Mężczyzna
Imię: M
VOLVO: V70 II BF / Citroen XM MK2
Silnik: 2.4 Bifuel / PRV 3.0V6
KW/KM/NM: 140KM / 170KM
Rok: 2001
Był na spocie: 2
Średnie spalanie: 10 / 14
Widzę, że kawaleria przybyła z odsieczą damie w potrzebie. Następnym razem wkleję sam link, klikajta i bawcie się dobrze. EOT.

_________________
http://www.marcinmarkowski.com/

Odkoduję nr VIN (prawie) każdej Cytryny za jeden uśmiech.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
qb4hkm
PostNapisane: 2013-08-29, 15:22 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele

Dołączył(a): 6.09.2010, 20:47
Posty: 3129
Lokalizacja: Sochaczew/Warszawa
Płeć: Mężczyzna
VOLVO: Czarne V70 II
Silnik: 2,4 D5 163KM
KW/KM/NM: 120/163/340
Rok: 2003
Był na spocie: 2
Średnie spalanie: ~6,6 ON
Przebieg: 0
No i? Czy komuś wyrządzona była szkoda? Koleżanka chyba ma gorszy dzień bo szuka dziury w całym.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
BooF
 Tytuł:
PostNapisane: 2013-08-29, 15:26 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10.03.2012, 16:04
Posty: 2433
Lokalizacja: EPWA/EPWR
Płeć: Mężczyzna
Imię: Er
VOLVO: S60
Silnik: utylizator paliwa z suszarką
KW/KM/NM: na dziś wystarczy ;)
Był na spocie: 62
Średnie spalanie: 10.56 na zgaszonym
Przebieg: 123456789
nonline, czy wszyscy muszą znać Twoje personalia, że się powtórzę ???
Nie, w związku z tym, przytoczenie artykułu, w którym jest wymieniony autor powyższego, nawet z podłączonym linkiem, nie tłumaczy Ciebie z popełnionego plagiatu.

Za trudne ?

_________________
... a gdy nie odpali, polecam https://www.youtube.com/watch?v=PiKW2RyxlD4
960 vel Badziewie 8-)
S60 (Daily) vel Krecik :> https://www.youtube.com/watch?v=3WhIp6rO_CU


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
agaj666
PostNapisane: 2013-08-29, 15:27 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2.03.2008, 16:23
Posty: 5550
Lokalizacja: Brwinów
Płeć: Mężczyzna
Imię: Andrzej
VOLVO: V 70
Silnik: 2500 TDi
KW/KM/NM: 140
Rok: 2000
Był na spocie: 66
Średnie spalanie: dostaje ile chce.
Przebieg: 666666666
BooF, a gdzie Ty tu plagiat widzisz ??? :shock:
Umieszcznie artykułu z podaniem źródła to na pewno nie jest plagiat.
Sam umieszczasz czyjeś foty na pejsbuku i póki widać link do strony z której je pobrałeś to na pewno nie jest plagiat.

_________________
gsmwarszawa.pl
Obrazek


Ostatnio edytowano 2013-08-29, 15:31 przez agaj666, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
qb4hkm
PostNapisane: 2013-08-29, 15:31 
Offline
Przyjaciele
Przyjaciele

Dołączył(a): 6.09.2010, 20:47
Posty: 3129
Lokalizacja: Sochaczew/Warszawa
Płeć: Mężczyzna
VOLVO: Czarne V70 II
Silnik: 2,4 D5 163KM
KW/KM/NM: 120/163/340
Rok: 2003
Był na spocie: 2
Średnie spalanie: ~6,6 ON
Przebieg: 0
Kurka... jeśli jedna z drugim widzi że coś jest nie tak to przecież można na PW koledze napisać tak i tak a nie uprawiać pieniactwo. Ja chciałem koledze podziękować za wrzucenie tutaj tego artykułu bo inaczej bym się pewnie o nim nie dowiedział a jest bardzo interesujący. Nigdy też pewnie nie odwiedził bym strony podanej w źródle gdyby nie ten art. Moim zdaniem autor artykułu powinien być wdzięczny za przytoczenie go tutaj. Najlepiej nic nie robić tylko krytykować ehh... :P


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL